Trial ocasió – Segunda mano

Primer portal a facebook especialitzat en la venta/intercanvi de productes relacionats amb el Trial

Trobar, comprar, vendre o intercanviar qualsevol article ara et serà més fàcil, sempre exclusivament entre particulars, sense cap intermediari.
TRIAL ocasió no es fa ni es farà mai responsable dels comentaris, negociacions o transaccions que es puguin produir entre les persones a través d’aquest mitjà o de qualsevol altre.
——
Encontrar, comprar, vender o intercambiar cualquier artículo ahora te será más fácil, siempre exclusivamente entre particulares, sin ningún intermediario.
TRIAL ocasión no se hace ni se hará responsable de los comentarios, negociaciones o transacciones que puedan producirse entre las personas a través de este medio o de cualquier otro.