2d Trial Costa Brava 2017

TRIALfotoblog seguint amb la línia de compromís amb l’organització del Trial i tots els nostres seguidors i simpatitzants varem fer un especial seguiment de la mà de Joan Valls, us deixem un interessant report fotogràfic amb més de 1000 fotografies d’alta qualitat que ens podeu demanar.

GO! to TRIALfotoblog on FLICKR

2d Trial Costa Brava 2017 (dia 1 - day 1)

2d Trial Costa Brava 2017 (dia 2 - day 2)

Com sempre troba la teva foto, (us preguem respectar el Copyright @TRIALfotoblog).

Consulta la Web oficial del Trial Costa Brava

Nou servei:  foto”pòster”

Us informem igualment que degut a les moltes peticions que ens heu fet arribat posem en marxa un nou servei per tots els seguidors de TRIALfotoblog, l’edició de fotografies en un format d’alta qualitat  amb o sense marc a un preu molt competitiu, consulta tarifes.

Fotos: Joan Valls
Edició i textos:  Marc Llobet (TRIALfotoblog)
FLICKR  – Web àlbum PICASSA – g+ Google + 

E.mail: trial@trialfotoblog.com

Copyrigt: Queda totalmente prohibida cualquier copia o reproducción, retransmisión, cesión o redifusión, total o parcial y por cualquier medio del contenido, escrito o  fotográfico de este Web TRIALfotoblog sin autorización expresa del administrador Marc Llobet.

Copyright: It is completely forbidden any copy or reproduction,retransmission, cession or re-diffusion, total or partially and through any media, of the content, writing or photographic of this web site TRIALfotoblog without previous and written authorization of the owner Marc Llobet.